ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

1. ต้นโพธิ์ , 2.ต้นไทร , 3.ต้นยาง ฯลฯ http://winne.ws/n11404

9.5 พัน ผู้เข้าชม
ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

1.ต้นโพธิ์

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-  เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานที่ต้นโพธิ์ จึงไม่เหมาะจะนำมาปลูกไว้ในอาณาบริเวณบ้าน

2.ต้นไทร

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-ต้นไทรเป็นต้นไม้ใหญ้ ที่โตเร็ว และมีรากไทรย้อยลงดินแล้วแตกเป็นต้นเป็นรากได้อีก รากไทรเลื้อยแทรกลงดินได้ไกล 10-20 เมตร ทำลายรากฐานเสาบ้านหรือฐานอาคารให้เสียหายได้  

3.ต้นยาง

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-ต้นยางเป็นไม้ใหญ่โตเกินไป หากเกิดโค่นล้มลงมาจะเป็นอันตรายแก่บ้านเรือนได้

4.ต้นตาล

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-เสี้ยนหนามแหลมคม ปลูกไว้จะเป็นทำให้เสียหายให้บ้านเรือนได้

5.ต้นตะเคียน

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่มีวิญญาณสตรี หรือมีนางไม้สิงอยู่ หากนำมาปลูกในบ้านจะไม่เป็นมงคล

6.ต้นยางอินเดีย

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-เป็นต้นไม้ที่มีรากคล้านต้นไทร จะชอนไชไปตามดินทำลายบ้านเรือนให้เสียหายได้

7.ต้นหวาย

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-เป็นเถาเลื้อยและมีหนามแหลมคม ไม่เป็นมงคลที่จะปลูกในบ้าน ดงหวายเป็นเถาแน่นทำลายยาก

8.ต้นสลัดได หรือกระบอกเพชร

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-สลัดไดหรือกระบองเพชรเต็มไปด้วยหนามแหลมอาจจะเป็นอัตรายต่อเด็กๆ ในบ้าน ถ้าจะปลูกต้องทำโรงเรือนแยกเฉพาะให้เป็นสัดเป็นส่วน

9.ต้นดอกทองกวาว

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-ไม่นิยมปลูกเพราะชื่อของต้นไม้เป็นอัปมงคล ถือว่าเป็นคำของหญิงสำส่อนที่คบชู้สู่ชาย

10.ต้นลั่นทม

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-แต่ก่อนต้นลั่นทมชื่อคล้ายกับความทุกข์ระทมจึงจัดว่าต้นลั่นทมเป็นชื่อไม่มงคล แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากลั่นทมเปลี่ยนเป็นลีลาวดี แล้วชื่อสวยคนจึงนิยมนำมาปลูกตามบ้าน,โรงแรม, รีสอร์ท  มากขึ้น

11.ต้นโศก

ต้นไม้ 12 ชนิด ที่ห้ามปลูกไว้ในบ้าน!! เพราะมีเหตุผลและความเชื่อ ที่คนรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามเชียว!

-แค่ชื่อก็ว่าต้นโศกก็ถือว่าไม่เป็นมงคลในความหมายของชื่อต้นไม้

12.ต้นระกา

-ต้นระกามีความหมายว่าความชอกช้ำระกำทรวง จึงถือว่าไม่สมควรนำมาปลูกในอาณาบริเวณบ้าน

ขอขอบคุณ:http://board.postjung.com/1002825.html

แชร์