เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ น้อมกราบไหว้บูชาครูผู้สั่งสอน...วันนี้วันครูของทุกคน

"คุณครูคือประทีปส่องชีวิต ชี้นำศิษย์รู้ทางสร้างกุศล รู้วิชารู้คุณค่าการฝึกตน รู้ฝึกฝนศาสตร์ศิลป์สร้างความดี ครูสร้างศิษย์ให้เก่งดีเป็นศรีชาติ เป็นยอดปราชญ์สืบสานพระศาสน์ศรี ถึงวันครูศิษย์กราบน้อมสดุดี ยอดมณีแม่พิมพ์แห่งแผ่นดิน" http://winne.ws/n12304

3.3 พัน ผู้เข้าชม
เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ น้อมกราบไหว้บูชาครูผู้สั่งสอน...วันนี้วันครูของทุกคนแหล่งภาพจาก วัดพระธรรมกาย

16 มกราคม "วันครูแห่งชาติ"

"คุณครูคือประทีปส่องชีวิต        ชี้นำศิษย์รู้ทางสร้างกุศล

รู้วิชารู้คุณค่าการฝึกตน       รู้ฝึกฝนศาสตร์ศิลป์สร้างความดี

ครูสร้างศิษย์ให้เก่งดีเป็นศรีชาติ       เป็นยอดปราชญ์สืบสานพระศาสน์ศรี

ถึงวันครูศิษย์กราบน้อมสดุดี       ยอดมณีแม่พิมพ์แห่งแผ่นดิน"

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ         

ขอยกย่องเชิดชู คุณครูผู้เป็นแสงสว่าง ทุกท่าน

เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ น้อมกราบไหว้บูชาครูผู้สั่งสอน...วันนี้วันครูของทุกคนแหล่งภาพจาก Widget Glitter กลิตเตอร์ กลิทเตอร์ - Sanook.com
เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ น้อมกราบไหว้บูชาครูผู้สั่งสอน...วันนี้วันครูของทุกคน
เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ น้อมกราบไหว้บูชาครูผู้สั่งสอน...วันนี้วันครูของทุกคนแหล่งภาพจาก SJB
เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ น้อมกราบไหว้บูชาครูผู้สั่งสอน...วันนี้วันครูของทุกคนแหล่งภาพจาก Udon108
เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ น้อมกราบไหว้บูชาครูผู้สั่งสอน...วันนี้วันครูของทุกคน
เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ น้อมกราบไหว้บูชาครูผู้สั่งสอน...วันนี้วันครูของทุกคน
แชร์