ธุดงคสถานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนชาย ที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ บูทธุดงคสถานปราจีนบุรี เสา L9 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย (ทุกวันอาทิตย์) หรือ ธุดงคสถานปราจีนบุรี (ทุกวัน) http://winne.ws/n12868

5.2 พัน ผู้เข้าชม

เข้าอบรมโครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560

อบรมระหว่างวันวันอาทิตย์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

สอบถามเพิ่มเติม

0917407272, 0824509913

ธุดงคสถานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนชาย ที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี
ธุดงคสถานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนชาย ที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี

สปอต รับสมัครยุวธรรมทายาท 7-12 ปี

ธุดงคสถานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนชาย ที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี
แชร์