ผู้ว่าอุบลฯ - นายกเหล่ากาชาดฯ มอบสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอเขื่องใน

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นั่งเรือท้องแบนของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านนาผาย http://winne.ws/n26477

472 ผู้เข้าชม
ผู้ว่าอุบลฯ - นายกเหล่ากาชาดฯ มอบสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอเขื่องใน

          นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาพร วิฑูรย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และ  นายสันติพงษ์  สมศรี นายอำเภอเขื่องใน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นั่งเรือท้องแบนของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านนาผาย ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ ที่ประสบอุทกภัยทั้งหมู่บ้าน และเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่บ้านกอก ณ  จุดกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  

       ซึ่งชุมชนบ้านกอกนี้ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมหนักในรอบ 50 ปีของจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ถนนเส้นทาง 23 เชื่อมต่อไปยังจังหวัดยโสธรถูกน้ำท่วม เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นทางถูกตัดขาด ต้องใช้เรือท้องแบน และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 ออกให้บริการรับ – ส่ง ประชาชนตำบลกลางใหญ่ ทั้งไปและกลับ ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลเครือข่าย บริการสุขภาพสาธารณสุขเขื่องใน ให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี

ผู้ว่าอุบลฯ - นายกเหล่ากาชาดฯ มอบสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอเขื่องใน

         สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอเขื่องใน จ.อุบลฯ พบว่า มีหมู่บ้าน ตำบลถูกน้ำท่วมสูงจนถูกตัดขาด จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลกลางใหญ่ ตำบลค้อทอง ตำบลสร้างถ่อ ตำบลแดงหม้อ ตำบลบ้านไทย ตำบลนาคำใหญ่ และตำบลสหธาตุ และยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบอีก 5 ตำบล รวม 12 ตำบล 28 หมู่บ้าน  487 ครัวเรือน  รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน  1,788 คน

อ่านต่อที่ https://www.banmuang.co.th

แชร์