หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี

หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี ต่อยอดสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ http://winne.ws/n26607

1.2 พัน ผู้เข้าชม
หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี

      หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี ต่อยอดสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

       ชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ได้รับการสืบทอดมานานกว่า 100 ปี ในอดีตบรรพบุรุษของมีอาชีพทำไร่ทำนา เมื่อมีเวลาว่างจะไปขุดดินเหนียวจากหัวไร่ปลายนาขึ้นมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ

       นายธนพล สายธรรม ประธานกลุ่มบ้านดินยิ้ม เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ.2537 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาศึกษาวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน และได้นำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับการปั้นดินเข้ามาในหมู่บ้าน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเครื่องปั้นดินเผาแบบเดิม ในช่วงแรกได้ปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ออกมาวางขาย ปรากฎว่าเป็นที่ชื่นชอบแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ชาวชุมชนป่าตาลเริ่มสนใจและหันมาปั้นตุ๊กตาดินเผามากขึ้น 

 

หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี

      ก่อนที่จะแพร่ขยายไปในงานปั้นของชาวชุมชนบ้านป่าตาลทุกหลังคาเรือน ซึ่งตุ๊กตาดินยิ้มทุกตัว จะมีรอยยิ้มซึ่งเกิดจากความพิถีพิถันในการปั้น เป็นการดึงเอาจุดเด่นของงานปั้นจากบ้านป่าตาลที่สามารถสื่อความหมาย สร้างความสุข และส่งต่อกำลังใจจากผู้ปั้นไปยังผู้ที่ได้พบเห็นจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนป่าตาล ตามคำขวัญที่ว่า “ มหัศจรรย์ดินยิ้ม ” มาจนถึงปัจจุบัน

       สำหรับ ตุ๊กตาดินเผาบ้านป่าตาล ได้รับความนิยมในการนำไปตกแต่งบ้านและสวน เนื่องจากมีความสวยงามและมีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์ ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวหมู่บ้านนวัตวิถีบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ผู้ที่สนใจสินค้า หรือดูเข้าชมหมู่บ้านนวัติวิถี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : บ้านดินยิ้ม และ Fanpage : ตุ๊กตาดินเผาบ้านรอยยิ้ม โทร. 082-7456164


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา   :   สวท.เชียงใหม่

หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี
หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี
หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี
แชร์