จ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวน "ร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย"

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 http://winne.ws/n26609

640 ผู้เข้าชม
จ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวน "ร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย"

       จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 

       นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้วัดทุกวัดจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีมติเถรสมาคม เรื่องการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพิ่มเติม โดยในส่วนภูมิภาคได้มีการจัดทอดผ้าป่าฯ ฯ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 

       ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสงฆ์ได้กำหนดวัดสามัคคีผดุงพันธ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป.


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา   :   สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์