พลังบุญ…พลังใจ…วัดเจ็ดยอด ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยอุทกภัย 4 วัด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ฯ http://winne.ws/n28267

3.4 พัน ผู้เข้าชม
พลังบุญ…พลังใจ…วัดเจ็ดยอด ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยอุทกภัย 4 วัด

       วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30-15.50 น.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และพระครูสมุห์จตุทิพย์ ฉันทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน

         ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม และปัจจัย ที่ทางวัด คณะสงฆ์และประชาชน ได้ดำเนินการรวบรวมนำลงพื้นที่โดย พระครูใบฎีกาจีรวุฒิ จีรวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พร้อมทั้งพระภิกษุ-สามเณร และคณะศรัทธาวัดเจ็ดยอด เป็นสะพานบุญมาบริจาคถวายเครื่องอุปโภค-บริโภคในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 วัด ประกอบด้วย 1.) วัดบางปลาหมอ 2.) วัดท่าสุทธาวาส 3.) วัดไทยน้อย 4.) วัดไผ่ล้อม และในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลังบุญ…พลังใจ…วัดเจ็ดยอด ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยอุทกภัย 4 วัด
พลังบุญ…พลังใจ…วัดเจ็ดยอด ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยอุทกภัย 4 วัด
พลังบุญ…พลังใจ…วัดเจ็ดยอด ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยอุทกภัย 4 วัด
พลังบุญ…พลังใจ…วัดเจ็ดยอด ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยอุทกภัย 4 วัด
พลังบุญ…พลังใจ…วัดเจ็ดยอด ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยอุทกภัย 4 วัด
พลังบุญ…พลังใจ…วัดเจ็ดยอด ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยอุทกภัย 4 วัด

ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1808892/

แชร์