วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.จันทบุรี 300 ชุด

คณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นมอบถุงยังชีพ 300 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนที่ 10 เนินFM ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก http://winne.ws/n28269

449 ผู้เข้าชม
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.จันทบุรี 300 ชุด

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16.00 น. พระสมุห์สรพงษ์ สุทธสฺทโธ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรี นำคณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นมอบถุงยังชีพ 300 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนที่ 10 เนินFM ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีนายกิจฐพร โชติสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมคณะ ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ขณะนี้ตัวเมืองจันทบุรี สถานการณ์น้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทิ้งไว้เพียงร่องรอยความเสียหาย ประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้าน ทำความสะอาดบ้านของตนเองแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ชุมชนที่ 10 หรือบริเวณเนิน FM แห่งนี้เป็นจุดพื้นที่ต่ำมีระดับน้ำท่วมสูงเกินกว่า 1 เมตร ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านถูกน้ำท่วมเสียหาย เพราะส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว ชาวบ้านเก็บของไม่ทัน

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 13 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 14 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ตาก สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี และมหาสารคาม รวม 13,300 ชุด

ขอบคุณเนื้อหา สำนักสื่อสารองค์กร

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.จันทบุรี 300 ชุด
แชร์