พร้อมแล้ว รถไฟลาว-จีน จากเวียงจัน-หลวงพระบาง ใช้เวลาไม่ถึง 2 ช.ม.

ขณะนี้ขบวนรถไฟลาว-จีนมีความพร้อมแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ที่จะเปิดให้บริการสำหรับผู้โดยสารและขนส่งสินค้า อย่างเป็นทางการวันที่ 3 ธ.ค.นี้ http://winne.ws/n28437

1.7 พัน ผู้เข้าชม
พร้อมแล้ว รถไฟลาว-จีน จากเวียงจัน-หลวงพระบาง ใช้เวลาไม่ถึง 2 ช.ม.

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. วิทยุสากลแห่งประเทศจีน รายงานว่าคณะสื่อมวลชนลาวและจีน เสร็จสิ้นภารกิจทดลองนั่งรถไฟลาว-จีน ขบวนล้านช้าง เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 พ.ย. โดยร่วมกันติดตามความพร้อมของขบวนรถไฟ สถานีรถไฟ เส้นทางจากสถานีนครหลวงเวียงจันไปยังสถานีบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา เป็นสถานีสุดท้ายทางตอนเหนือของลาว ติดชายแดนจีน มณฑลคุนหมิง

โดยขบวนรถไฟที่คณะสื่อมวลชนลาว-จีนร่วมทดลองนั่ง ใช้ความเร็วตามมาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง เฉลี่ย 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยวันแรกเดินทางจากสถานีนครหลวงเวียงจันไปสถานีโพนโฮง แขวงเวียงจัน วันที่สองจากสถานีนครหลวงเวียงจันไปสถานีวังเวียง และสถานีหลวงพระบาง วันสุดท้ายจากสถานีนครหลวงเวียงจันไปสถานีเมืองไซ แขวงอุดมไซ และไปสิ้นสุดที่สถานีบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา

จากการทดลองดังกล่าวพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยจากสถานีนครหลวงเวียงจันไปสถานีวังเวียง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากสถานีวังเวียงไปสถานีหลวงพระบาง 30 นาที และสถานีนครหลวงเวียงจันไปสถานีบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ประมาณ 4 ชั่วโมง ระยะทาง 420 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ในการเดินขบวนรถอย่างเป็นทางการ จากนครหลวงเวียงจัน-วังเวียง ใช้เวลา 50 นาที นครหลวงเวียงจัน-หลวงพระบาง 1 ชั่วโมง 48 นาที นครหลวงเวียงจัน-อุดมไซ 2 ชั่วโมง 35 นาที และนครหลวงเวียงจัน-บ่อเต็น 3 ชั่วโมง

ขณะนี้ขบวนรถไฟลาว-จีนมีความพร้อมแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ที่จะเปิดให้บริการสำหรับผู้โดยสารและขนส่งสินค้า อย่างเป็นทางการวันที่ 3 ธ.ค.นี้ เพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครบรอบ 46 ปี และวันก่อตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตลาว-จีน ครบรอบ 60 ปี

ขอบคุณเนื้อหา ข่าวสด

แชร์