รร.โพธิสารพิทยากรผุดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ติวออนไลน์สานฝันสู่อนาคต

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผุดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน ติวออนไลน์” สานฝันสู่อนาคต http://winne.ws/n28625

250 ผู้เข้าชม
รร.โพธิสารพิทยากรผุดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ติวออนไลน์สานฝันสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้โรงเรียนได้จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S.ติวออนไลน์สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้ season 2” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาในคณะและสาขาวิชาที่ต้องการแก่นักเรียน โดยจัดติวออนไลน์ระหว่างวันที่ 7-23 ธันวาคม 2564 และ 17-28 มกราคม 2565 ที่ช่องทาง Live สดผ่าน Youtube Channel : PS TutorLive นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ฟรี นักเรียนยังดาวน์โหลดเอกสารการเรียน ฟรีอีกด้วย

โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S.ติวออนไลน์สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้ season 2” โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรให้การต้อนรับ

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โครงการติวออนไลน์ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำ ในหลายๆ ลักษณะที่มีขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันเช่น มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก มีการเหลื่อมล้ำทางภูมิศาสตร์ที่มีโรงเรียนบนพื้นราบ บนภูเขาบนเกาะแก่ง และยังมีความเหลื่อมล้ำทางมิติของสังคมทำให้ขาดทั้งเทคโนโลยี ขาดทั้งปัจจัยในการที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ได้ตระหนักที่จะทำอย่างไรที่จะลดความเหลื่อมล้ำเปิดโอกาสให้เด็กที่ด้อยโอกาสและเด็กที่มีโอกาสได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการที่จะจับมือกันไปสู่ฝันที่ทุกคนคิดเอาไว้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้ขอความร่วมมือจากเขตพื้นที่ คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมเพื่อที่จะแบ่งโอกาส แบ่งองค์ความรู้ให้กับเด็กที่มีความฝัน เด็กที่มีแรงบันดาลใจให้ได้รับโอกาสก้าวไปด้วยกันกับเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์

แชร์