เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ถึง 26 มิ.ย.

เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรในงาน ฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ได้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายนนี้ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรในชุมชนต่อยอดสู่ตลาดยุโรป http://winne.ws/n28961

177 ผู้เข้าชม
เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ถึง 26 มิ.ย.

  เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ถึง 26 มิ.ย.


    นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดชุมพรมีทุเรียนหมอนทอง เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ในปี 2564 สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มากกว่า 42,643 ล้านบาท คาดว่าในปี 2565 จะมีผลผลิตทุเรียน กว่า 200,000 ตัน 

      โดยในฤดูกาลนี้ประเทศไทยได้ส่งออกผลไม้ทุเรียนไปประเทศจีนแล้ว กว่า 500,000 ตัน เมื่อเทียบในเวลาเดียวกันของปี 2564 สูงถึงร้อยละ 68 คิดเป็นยอดจำหน่ายกว่า 150,000 หมื่นล้านบาท คาดการณ์จะมีมูลค่ามากกว่า 200,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังมีการส่งเสริมสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพร เข้าสู่ตลาดยุโรป เช่น ทุเรียน กาแฟโรบัสต้า 

      ซึ่งนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจังหวัดชุมพร มีรายได้จากภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 57 จากรายได้ของจังหวัด ซึ่งมีรายได้จากทุเรียนมากถึงร้อยละ 33 โดย ในปีที่แล้วมีผลผลิตทุเรียนกว่า 300,000 ตัน สร้างรายได้กว่า 37,000 ล้านบาท

      ในปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนประมาณ 260,000 ตัน เฉพาะของจังหวัดชุมพรแหล่งเดียว โดยจังหวัดชุมพร เป็นตลาดผลไม้ทั้งผลิตและส่งออก ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ผลไม้ในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมาบรรจุและส่งออกที่จังหวัดชุมพร นับเป็นฮับและตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

      อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายนี้ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการเจรจาซื้อขายผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนขอบคุณภาพและข้อมูล  : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์