เตือน!! ประชาชน ระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงเทศกาล ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

เตือน!! ประชาชน ระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงเทศกาล ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้ http://winne.ws/n29063

1.0 พัน ผู้เข้าชม

     เตือน!! ประชาชน ระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงเทศกาล ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้


     นอกจากโรคโควิด-19 ที่ยังต้องเฝ้าระวังแล้ว ยังมีโรคประจำฤดูกาล คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) โดยเฉพาะช่วงที่มีการพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกันของผู้คนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พบมีการระบาดง่าย เพื่อความไม่ประมาท หากไม่สบายให้ขอให้รักษาตามอาการและหมั่นเฝ้าสังเกตอาการ หากอาการไม่ดีขึ้นขอให้พบแพทย์โดยด่วน


     จากข้อมูลกรมควบคุมโรค พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากจะช่วยลดความรุนแรงของการป่วย และการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง 2 โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงมีครรภ์ (แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


     สำนักงานประกันสังคม ได้ขยายระยะเวลาในรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามสิทธิปีละ 1 ครั้ง จากเดิมที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ขยายไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ เพื่อดูแลผู้ประกันตน ให้เข้าถึงสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2956 2500-10 เว็บไซต์  www.sso.go.th  หรือโทรสายด่วน 1506


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เตือน!! ประชาชน ระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงเทศกาล ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
แชร์