ร่วมยินดี ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

ร่วมยินดี ทีมนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ http://winne.ws/n29080

6.2 พัน ผู้เข้าชม
ร่วมยินดี ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

   ร่วมยินดี ทีมนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ


       นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้ นับเป็นโอกาสน่ายินดีที่นักประดิษฐ์ไทยได้รับเหรียญรางวัลและ Special Prize จากองค์กรนานาชาติ ในผลงานเรื่อง “เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรพื้นที่สูงควบคุมระยะไกลด้วยเครือข่าย 4G” โดย อาจารย์พิศิษย์ มิตรเกื้อกูลและคณะ จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) และ“กระบวนการสกัดกระเจี๊ยบเขียวเพื่อป้องกันการสร้างเมลานินใหม่และการพัฒนาตำรับเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านความกระจ่างใสให้กับผิวหน้า” โดย ดร.เดวิด มกรพงศ์ และคณะ จาก บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยได้รับรางวัลจาก Macao Innovation and Invention Association (Leading Innovation Award)


       ทั้งนี้ ประดิษฐกรรมและและนวัตกรรมของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย ยังคว้าเหรียญรางวัลจากเวที “The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” ในประเภทต่างๆ อีกด้วย (เหรียญทอง 10 ผลงาน, เหรียญเงิน 4 ผลงาน, เหรียญทองแดง 1 ผลงาน)


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์