อัญเชิญพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทยกลับมา หลังจากที่มีรัฐมนตรีบางคนที่ไม่นับถือพุทธเอาออกไป

อนุโมทนาสาธุดังๆกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย คนเราแตกต่างความเชื่อก็อย่าลิดรอนสิทธิกัน http://winne.ws/n4313

1.0 หมื่น ผู้เข้าชม
อัญเชิญพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทยกลับมา หลังจากที่มีรัฐมนตรีบางคนที่ไม่นับถือพุทธเอาออกไป

วันนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุๆๆๆ ดังๆ เลยสำหรับการอัญเชิญพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทยกลับมา หลังจากที่มีรัฐมนตรีบางคนที่ไม่นับถือพุทธเอาออกไป

สำหรับพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพนั้นเดิมทีประดิษฐานอยู่ภายในห้องทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมของกรมพระยาดำรงฯ ซึ่งพระองค์ท่านนำมาประดิษฐานไว้ตั้งแต่ครั้งรับตำแหน่งเสนาบดีคนแรกของกระทรวงมหาดไทย แต่ในสมัยที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งให้ย้ายพระพุทธรูปดังกล่าวออกไปเนื่องจากตนเองไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา เพราะนับถือศาสนาอิสลาม

"มท."อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุโบราณเข้ากระทรวง

ที่กระทรวงมหาดไทย นายประภาส บุญยินดี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานนำวัตถุโบราณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับคืนมาประจำกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย หลวงพ่อนาค พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย อัญเชิญจากวังวรดิศมาประดิษฐานที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และงาช้างเก่าประจำศาลาว่าการฯ จำนวน 8 กิ่ง (4 คู่) กลับมาประดิษฐานที่ห้องทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ห้องรับรองและห้องพิพิธภัณฑ์ ภายหลังได้อัญเชิญออกไปเก็บไว้ภายนอกก่อนที่ผู้ชุมนุม กปปส.จะเข้ายึดพื้นที่กระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จการอัญเชิญ นายประภาสได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยถ่ายภาพและทำบัญชีวัตถุโบราณ สิ่งของสำคัญที่อยู่ในห้องรับรอง ห้องพิพิธภัณฑ์ และห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกชิ้น โดยให้ระบุตำหนิอย่างละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต ทั้งนี้ การอัญเชิญวัตถุโบราณกลับคืนกระทรวงมหาดไทยวันนี้ถือเป็นการลบล้างข้อกังขาและข่าวลือว่างาช้างและวัตถุโบราณสำคัญของกระทรวงสูญหายในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง

www.komchadluek.net/detail/20140612/186393.html

อัญเชิญพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทยกลับมา หลังจากที่มีรัฐมนตรีบางคนที่ไม่นับถือพุทธเอาออกไป
อัญเชิญพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทยกลับมา หลังจากที่มีรัฐมนตรีบางคนที่ไม่นับถือพุทธเอาออกไป
แชร์