บวชพระฟรี...แจ้งข่าวบุญ..สำหรับผู้ที่ต้องการ บรรพชา อุปสมบท "ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป"

แจ้งข่าวบุญ..สำหรับผู้ที่ต้องการ บรรพชา อุปสมบท "ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป" หลวงตาม้า (พระวรงคต วิริยะธโร) เมตตาเป็นเจ้าภาพบรรชา อุปสมบทให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น http://winne.ws/n7101

4.2 พัน ผู้เข้าชม
บวชพระฟรี...แจ้งข่าวบุญ..สำหรับผู้ที่ต้องการ บรรพชา อุปสมบท "ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป"http://www.watthummuangna.com/home/webboard/index.php/topic,58.0.html

แจ้งข่าวบุญ..สำหรับผู้ที่ต้องการ บรรพชา อุปสมบท "ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป" หลวงตาม้า (พระวรงคต วิริยะธโร) เมตตาเป็นเจ้าภาพบรรชา อุปสมบทให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดฯ ทั้งสิ้น

*************************

(ระเบียบการสมัคร)

-มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

-ผู้บวชต้องบวช อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ และ

ใบรับรองแพทย์ตรวจร่างกาย 1 ฉบับ

-สถานที่บวช วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

************************

(ติดต่อ) แจ้งขอรับ บรรพชา อุปสมบท โดยตรงที่ ครูบาโย 087-936-0899

**********************

ร่วมบุญบวชพระ กับหลวงตาม้าได้ตามกำลัง....

พระวรงคต วิริยะธโร 

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จ.เชียงใหม่

หมายเลขบัญชี : 

383-223925-8

ออมทรัพย์ 

*************************

อนุโมทนา สาธุ กับทุกๆ ท่าน ค่ะ


แหล่งข่าว

http://www.watthummuangna.com/home/webboard/index.php/topic,58.0.html

แชร์