อัศจรรย์ !คาถา"หลวงปู่ศุขวัดคลองมะขามเฒ่า " ไว้สวดมนต์เวลาเดินทาง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

ให้ไว้สวดมนต์เวลาเดินทางไปทำธุระทั้งใกล้ไกล จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง พระคาถานี้เป็นพระคาถาของพระอินทร์ ซึ่งแปลงกายมาเป็นพราหมณ์ขับกวียนนำพาพระจักขุบาล http://winne.ws/n7474

1.5 หมื่น ผู้เข้าชม

หลวงปู่ศุข วัดคลองมะขามเฒ่าผู้เป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อัศจรรย์ !คาถา"หลวงปู่ศุขวัดคลองมะขามเฒ่า " ไว้สวดมนต์เวลาเดินทาง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

สะหัสสะเนตโตเทวินโท 

เทวะรัชชะสิรีทะโร 

สังขิปิตตะวานะตัง 

มัคคังขิปปัง 

สาวัตถิ 

มาคะมิฯ

พระคาถานี้ เป็นของพระครูวิมลคุณากร หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท 

ให้ไว้สวดมนต์เวลาเดินทางไปทำธุระทั้งใกล้ไกล จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง 

จะมีความสะดวกในการเดินทาง ถึงที่หมายได้อย่างราบรื่นตามที่ตั้งใจ 

(พระคาถานี้เป็นพระคาถาของพระอินทร์ ซึ่งแปลงกายมาเป็นพราหมณ์ขับกวียนนำพาพระจักขุบาล 

ผู้บำเพ็ญภาวนาจนดวงตาเสียและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 

ให้ไปถึงเมืองสาวัตถีในขณะจิตเดียวเป็นอัศจรรย์)

เดินทางไปที่ใดเทวดาอารักข์จะมาแวดล้อมปกป้องคุ้มครองตลอดเวลา

เหมือนหนึ่งสมเด็จพระอินทราธิราชเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองแลเหมือนหนึ่งสมเด็จพระอินทราธิราชเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองแล


ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก

http://board.palungjit.org

www.google.co.th


พระครูวิมลคุณากร(หลวงปู่ศุข เกสโร) วัดคลองมะขามเฒ่า

อัศจรรย์ !คาถา"หลวงปู่ศุขวัดคลองมะขามเฒ่า " ไว้สวดมนต์เวลาเดินทาง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

หลวงปู่ศุข วัดคลองมะขามเฒ่า ผู้เป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อัศจรรย์ !คาถา"หลวงปู่ศุขวัดคลองมะขามเฒ่า " ไว้สวดมนต์เวลาเดินทาง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งการแพทย์ไทย ศิษย์เอกหลวงปู่ศุข วัดคลองมะขามเฒ่า

อัศจรรย์ !คาถา"หลวงปู่ศุขวัดคลองมะขามเฒ่า " ไว้สวดมนต์เวลาเดินทาง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
แชร์