เงิน...มีอำนาจเหนือความถูกต้อง จริงหรือ???

การใช้อำนาจเงินเข้ามาช่วยให้ปกปิดความผิด มีคุณธรรมข้อไหนที่จะช่วยเตือนตัวเองไม่ให้ทำสิ่งนั้น http://winne.ws/v12035

1.4 พัน ผู้เข้าชม
แชร์