ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

การบริหารสมอง คือการปรับสมดุลให้ทุกส่วนของสมองได้ทำงานเท่ากัน ไม่เพียงป้องกันสมองเสื่อม แต่สามารถฝึกให้สมอง คิดดี พูดดี ทำดี ได้ด้วย http://winne.ws/v26289

2.8 พัน ผู้เข้าชม

vdo นี้ สำหรับผู้สูงอายุไว้ฝึกเพื่อป้องกันความเสื่อมของสมอง แต่ดูแล้วน่าจะเหมาะกับทุกวัย อีกทั้งยังได้ผลมากเกินความคาดหมาย มาดูกัน

สมองซีกขวา (ความคิดสร้างสรรค์)

ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

บริหารสมองซีกขวาด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.  เกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี การร้องรำ ร้องเพลง เช่น ฮัมเพลง โดยไม่ดูเนื้อร้องเพลงเก่า ๆ ทบทวนความจำเก่า ๆ

2.  ฝึกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดบ้าง เช่น แปรงฟัน เขียนหนังสือ หรือให้ฝึกใช้ทั้งสองมือ

3.  ให้ใช้ภาษากาย เช่น ไม่พูด ให้ยิ้ม ใช้สายตามองกัน สื่อกัน สบตานิ่ง ๆ หรือ เลียนแบบเสียงคนอื่น

สมองซึกซ้าย (ความคิดเหตุผล)

ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

บริหารสมองซีกซ้ายด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.  ฝึกตัวเลข ตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต

2.  เล่นเกมส์ด้วยกัน เช่น เล่นหมากฮอส หมากรุก อักษรไขว้ เล่นแล้วรู้จักแพ้รู้จักชนะ

สมองด้านหลัง คือทั้งซ้ายและขวา (ความรู้สึก ประสาทสัมผัส)

ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

การบริหารสมองด้านหลังนั้น เน้นความรู้สึกล้วน ๆ ให้ฝึกโดยหลับตาทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สระผม สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ดมกลิ่นอาหาร เป็นต้น

สมองด้านหน้า (ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา จัดการอารมณ์ ความเครียด)

ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

สมองด้านหน้าสำคัญมาก ห้ามคิดลบ ห้ามเครียด คนเราถ้าสมองเสื่อมจะโกรธง่าย

ให้ใช้วิธี “โยคะมือ

1.  ท่าเมตตา ค้างไว้ 3 วิ. (โป้ง & กลาง)

     ทำให้สมองตื่นตัว และพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดี ๆ 

ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

2.  ท่ากรุณา ค้างไว้ 3 วิ. (โป้ง & ชี้)

     ทำให้มีความตั้งใจ คิดดี พูดดี ทำดี

ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

3.  ท่ามุทิตา (ท่าลูกเสือ) ค้างไว้ 3 วิ. (โป้ง & ก้อย)

     ทำให้สื่อสารได้ดีคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

4.  ท่าอุเบกขา (ท่าชู 2นิ้ว) ค้างไว้ 3 วิ.

     ทำให้ตัวเราเฉย รู้ และปล่อยวาง อารมณ์ต่าง ๆ เช่น เศร้า โกรธ กลัว

ท่าบริหารสมองให้ คิดดี พูดดี ทำดี !!!

วนทำ 3 รอบเป็นอย่างต่ำทุกวัน หรือเท่าที่ต้องการ 

น่าจะดีถ้าคนเราฝึกทุกอย่างทุกท่าเตรียมไว้ เพื่อให้เกิดสมดุลในทุกส่วนของสมอง เพราะสมองควบคุมการทำงานทุกส่วนของร่างกาย งั้นเรามาฝึกท่ากรุณากันทั้งวันทั้งประเทศก่อน แล้วค่อยขยายไปทั่วโลก ท่าเดียวก็กินขาดแล้ว เพราะเราจะได้ คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อประเทศไทยของเราและเพื่อโลกที่น่าอยู่ใบนี้

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

แชร์