เด็กวัย 13 ปี เจ้าของผลงาน เก้าอี้ช่วยยืน รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ

“The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo” เผยเบื้องหลังความสำเร็จ วิธีปลุกไอเดีย ต่อยอด และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน http://winne.ws/v28165

2.8 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณเนื้อหาจาก VoiceTV

แชร์