แมมมอธ (Mammoth) ยักษ์ใหญ่แห่งยุคน้ำแข็ง | สัตว์ดึกดำบรรพ์

คลิปนี้จะเป็นการเล่าเรื่อง ช้างแมมมอธ หรือ แมมมอธ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลช้างที่อาศ­ัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อกว่า 20,000 ปีก่อน http://winne.ws/v2924

3.0 พัน ผู้เข้าชม

ช้างแมมมอธ หรือ แมมมอธ

ช้างแมมมอธ หรือ แมมมอธ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลช้างที่อาศ­ัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อกว่า 20,000 ปีก่อน จัดอยู่ในวงศ์ Elephantidae เช่นเดียวกับช้างที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์มาจน­ถึงปัจจุบัน โดยคำว่า "แมมมอธ" นั้นมาจากคำว่า "Mammal" ซึ่งแปลว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมมมอธ กระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะ ทวีปยุโรปและเอเชียเหนือ เช่น ไซบีเรีย ยกเว้นออสเตรเลียและอเมริกาใต้ โดยแมมมอธเป็นช้างที่มีลำตัวและงาใหญ่กว่า­ช้างในยุคปัจจุบันมาก 

แชร์