แชริ่งอีโคโนมี(Sharing Economy) เศรษฐกิจบนพื้นฐานการแบ่งปันและธุรกิจที่กำลังโตในเยอรมัน

การแบ่งปันกันของผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่กำลังบูมจากประโยชน์ของการมีอินเตอร์เน็ต โมเดลแบบนี้ทำได้กับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร รถ เรือ หรือแม้แต่สวน ทำให้แต่ละฝ่ายประหยัดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม http://winne.ws/n12979

4.0 พัน ผู้เข้าชม

อินเตอร์เน็ตช่วยให้มีโมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Sharing Economy  หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานการแบ่งปัน ที่ผู้คนนำสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายกัน เช่น การเดินทางด้วยรถยนต์ก็เดินทางไปด้วยกันระหว่างเมืองแล้วแชร์ค่าใช้จ่ายกัน เช่นมีกลุ่มธุรกิจสตาร์อัพในเมืองฮัมบวร์กทำแอพพลิเคชั่น Wunder Carpool ซึ่งไม่เหมือนกับระบบแท๊กซี่ของอูเบอร์(Uber) หรือแกร๊บ(Grab)เพราะวูนเดอร์คาร์พูลนั้นเป็นระบบที่คนขับจะขับรถไปทำงานอยู่แล้วและใครจะผ่านไปเส้นทางเดียวกันก็มาแชร์ค่าใช้จ่ายโดยไม่ทำกำไร ซึ่งทำให้ประหยัดทั้งสองฝ่าย และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้รถยนต์มากเกินไป

โมเดลนี้กระจายไปยังธุรกิจอุปโภค-บริโภคอื่นๆในเยอรมัน เช่น อาหาร และเสื้อผ้าเป็นต้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.dw.com/en/sharing-is-caring-and-a-growing-business/a-37329237

แชริ่งอีโคโนมี(Sharing Economy) เศรษฐกิจบนพื้นฐานการแบ่งปันและธุรกิจที่กำลังโตในเยอรมันhttp://www.techpinas.com/2017/02/wunder-vs-uber-whats-difference.html
แชร์