"ถิ่นกาขาว"

กาตัวดำๆมันจะขาวไปได้อย่างไร คำตอบคือเมื่อเห็นคนผิด คนเนรคุณกลายเป็นคนถูก พระอยู่เฉยๆ ชวนคนถือศีลภาวนาเป็นพระผิด วัดเขาสร้างมาด้วยเงินบริจาคให้พระอยู่ไปไล่เขาออก บอกว่าเป็นเขตควบคุม http://winne.ws/n13845

6.5 พัน ผู้เข้าชม
"ถิ่นกาขาว"

    สถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดจากมิจฉาทิฎฐิของใครบางกลุ่มที่ปากว่าตาขยิบ ทำให้ตาประชาชนชาวไทยใสสว่างเข้าใจคำทำนายเรื่อง"ถิ่นกาขาว"ที่ได้ยินมานาน ข้อที่สงสัยว่า กาตัวดำๆมันจะขาวไปได้อย่างไร   คำตอบคือเมื่อเห็นคนผิด คนเนรคุณกลายเป็นคนถูก พระอยู่เฉยๆ ชวนคนถือศีลภาวนาเป็นพระผิด วัดเขาสร้างมาด้วยเงินบริจาคให้พระอยู่ไปไล่เขาออก บอกว่าเป็นเขตควบคุม อาหารเขาใส่บาตรมาบอกว่าห้ามเอาไปฝากรูปอื่น เขานั่งสวดมนต์สงบนิ่งบอกว่าก่อม๊อป พระออกมาชี้แจงความจริงบอกว่าปลุกระดมประกันตัวสองแสนบาทขาดตัว  ข้อหาฆ่าคนตายประกันตัวหนึ่งแสนบาทต่อรองได้

    อยากเอาหน้าซุกทรายอายต่างชาติต่างภาษา นี่ถึงกลียุคแล้วหรือ เมื่อมีคนพยายามทำลายพุทธศาสนาได้ถึงเพียงนี้ 350 กว่าข้อหายกมาประเคนพระแล้วอ้างว่าจะปฏิรูปพระสงฆ์จากบรรดาคนทุศีลที่เสนอหน้ามาสั่งสอนคณะสงฆ์ตั้งแต่มหาเถรสมาคม 

    จากคนไทยคนหนึ่งที่รวยแล้วแต่ไม่โง่ ไม่สนใจวัด ไม่ว่าร้ายรัฐบาล  มาถึงตอนนี้ได้แต่สมเพชเวทนาทุกคน ตั้งแต่คนสั่งการให้จ้องทำลายวัด คนประเคนข้อหา คนให้พระนับพันอดข้าวอดน้ำ คนใส่สีตีข่าวด้วยความมันส์ในอารมณ์ คนปิดกั้นถนนหนทางให้ชาวบ้านสาปแช่ง คนคอรับชั่นค่าอาหารทหารนับพัน คนโกหกพูดเท็จ  คนจาบจ้วงพระสงฆ์

   

"ถิ่นกาขาว"

  ข้อมูลในหน่วยความจำบัญชีนรกตอนนี้หลั่งไหลแบบ Auto-run มหานรกต้องขยายแดน เตรียมเครื่องมือรองรับบรรดาคนทุศีล ไร้ซึ่งมโนธรรม คนที่กลบข่าวฉาวของพวกตัวและพี่น้อง คนที่ช่วยกันสร้างกรรมหนักสุดๆแก่พระสงฆ์นับพัน และผู้ถือศีลเป็นวัตรนับหมื่นครั้งนี้ อีกเพียงไม่กี่เดือน มหานรกจะทอดบันไดมรณะถึงที่ให้กับทุกคนในเวลาอันสั้นนี้แหละ 

    ถ้อยคำนี้ ไม่ได้ยั่วยุปลุกปั่น แต่บอกเล่าจากคนไทยคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย สองมือเคยแต่กราบพระขอพร ไม่เคยเซ็นคำสั่งล้มวัด ลัมพุทธศาสนา ไม่เคยยื้อยุดฉุดกระชากพระออกจากวัดโดยอ้างกฎหมายที่ขาดความชอบธรรม ไม่เคยใจพาลสันดานหยาบ

    ไปดีเถอะนะ  ถึงวันนั้นอย่าลืมพาครอบครัวบุตรบริวารไปด้วย ใครทำอะไรไว้ที่เป็นอกุศล ภาพนั้นจะมาปรากฎก่อนสิ้นลมของทุกคนเสมอ ตอนนั้นคำขอขมาก็น่าจะเอ่ยไม่ทัน น่าสงสารจริงๆ เงามรณะมาเกือบถึงตัวแล้ว ยังมัวแต่ไปเข่นฆ่าผู้อื่นอีก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

  "ข้าราชการหัวใจพุทธ"

แชร์