สีสันของท้องฟ้าเสมือนทะเลไฟ

โดยทั่วไปแล้วสีของเมฆนั้นใช้ในการบอกสภาพอากาศ เมฆสีแดง สีส้ม หรือ สีชมพู นั้น เกิดจากการกระเจิงของแสงในชั้นบรรยากาศ เมฆเป็นเพียงตัวสะท้อนแสง ในกรณีที่มีพายุฝนขนาดใหญ่ในช่วงเดียวกันจะทำให้เห็นเมฆ เป็นสีแดงเข้ม เหมือนสีเลือด http://winne.ws/n20760

4.1 พัน ผู้เข้าชม

กรณีที่มีพายุฝนขนาดใหญ่จะทำให้เห็นเมฆ เป็นสีแดงเข้ม เหมือนสีเลือด

                    Penny Bowman ได้บันทึกภาพของท้องฟ้าขณะที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยภาพที่บันทึกได้นั้นเผยให้เห็นสีสันของท้องฟ้าเสมือนทะเลไฟ

                    โดยทั่วไปแล้วสีของเมฆนั้นใช้ในการบอกสภาพอากาศได้อย่าง เมฆสีแดง สีส้ม หรือ สีชมพู นั้นโดยปกติเกิดในช่วง พระอาทิตย์ขึ้น และ พระอาทิตย์ตก เกิดจากการกระเจิงของแสงในชั้นบรรยากาศ ไม่ได้เกิดจากเมฆโดยตรง เมฆเพียงเป็นตัวสะท้อนแสงนี้เท่านั้น ในกรณีที่มีพายุฝนขนาดใหญ่ในช่วงเดียวกันจะทำให้เห็นเมฆ เป็นสีแดงเข้ม เหมือนสีเลือด เมฆเกิดจากการรวมตัวหรือเกาะกลุ่มของไอน้ำในที่สุดก็จะเกิดการควบแน่นและตกลงมาเป็นฝน

สำรวจโลก / อื่น ๆ สีสันของท้องฟ้าเสมือนทะเลไฟ

สีสันของท้องฟ้าเสมือนทะเลไฟ

ในช่วง พระอาทิตย์ขึ้นและตก เกิดการกระเจิงของแสงในชั้นบรรยากาศ ไม่ได้เกิดจากเมฆโดยตรง

สีสันของท้องฟ้าเสมือนทะเลไฟ

ในกรณีที่มีพายุฝนขนาดใหญ่ในช่วงเดียวกันจะทำให้เห็นเมฆ เป็นสีแดงเข้ม เหมือนสีเลือด

สีสันของท้องฟ้าเสมือนทะเลไฟ

ที่มา                     :         http://www.nextsteptv.com/?p=12890   /   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Posted in         :          สำรวจโลก    /   อื่นๆ                   

Posted on        :          พฤศจิกายน 23, 2560

แชร์