แม่ขององคุลีมาล ตำนานหัวใจรักของแม่ที่มีให้แก่ลูก

เพราะไม่ต้องการให้ลูกถูกฆ่า แม้รู้ว่าลูกของตนนั้นบัดนี้โหดเหี้ยมเป็นที่น่าหวาดกลัวของเหล่ามนุษย์ แต่ดวงใจของผู้เป็นแม่ก็ยังหวัง หวังให้ลูกชายของตนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย http://winne.ws/n24661

7.2 พัน ผู้เข้าชม
แม่ขององคุลีมาล ตำนานหัวใจรักของแม่ที่มีให้แก่ลูกandaman amulet

แม่ขององคุลิมาล

พระองคุลิมาล ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล เดิมชื่อว่า อหิงสกะ เมื่อเติบใหญ่ได้ไปศึกษาศิลปวิทยาในสำนักทิศาปาโมกข์ ด้วยความเฉลียวฉลาดจึงเป็นที่รักของอาจารย์จนกระทั่งถูกศิษย์คนอื่นๆ อิจฉา  ศิษย์ทั้งหลายจึงพากันไปยุยงว่าอหิงสกะจะทำร้ายอาจารย์ อาจารย์ทิศาปาโมกข์หลงเชื่อจึงหลอกอหิงสกะว่า หากต้องการบรรลุวิชาการขั้นสูงสุดจงไปฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันคน นั่นก็เพื่อต้องการยืมมือคนอื่นฆ่าองคุลิมาล เพราะเมื่อองคุลิมาลฆ่าคนอื่น ก็อาจถูกคนสักคนฆ่าได้เช่นกัน

จึงเป็นที่มาของชื่อ องคุลิมาล เพราะเมื่อฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมาร้อยเรียงเป็นพวงห้อยไว้รอบคอเหมือนพวงมาลัย เพื่อจะได้เอาไว้นับว่าฆ่าคนได้ครบหนึ่งพันแล้วหรือยังนั่นเอง อังคุลี = นิ้วมือ + มาลา = มาลัย สร้อยคอ แปลว่า ผู้มีนิ้วมือเป็นมาลัย

ความเป็นโจรโหดเหี้ยมขององคุลิมาลแพร่สะพัดไป ไม่มีใครจะปราบปรามหรือต่อกรได้ จึงทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงยกพลออกไปปราบเอง ซึ่งองคุลิมาลก็รออยู่ว่าวันนี้จะมีใครมาให้ฆ่า เพราะจะได้ครบหนึ่งพันคนพอดี

ฝ่ายนางมันตานีผู้เป็นมารดาขององคุลิมาลได้ยินว่าพระราชาจะยกทัพไปตามล่า ด้วยความรักลูก เป็นห่วงลูกว่าจะดับดิ้นสิ้นชีวีจึงออกไปตามหาลูก เพื่อจะขอร้องให้เลิกเป็นโจร เพราะไม่ต้องการให้ลูกถูกฆ่า แม้รู้ว่าลูกของตนนั้นบัดนี้โหดเหี้ยมเป็นที่น่าหวาดกลัวของเหล่ามนุษย์ แต่ดวงใจของผู้เป็นแม่ก็ยังหวัง หวังให้ลูกชายของตนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย 

พระพุทธองค์มิต้องการให้องคุลิมาลซึ่งจะมาเป็นหนึ่งในพระอสีติสาวกได้กระทำมาตุฆาต อันเป็นเหตุให้ปิดกั้นหนทางพระนิพพาน เพราะหากองคุลิมาลได้พบกับนางมันตานีก่อนก็จะต้องสังหารนางเป็นแน่ พระองค์จึงมาปรากฏอยู่ต่อหน้ามหาโจรนั้นและแสดงปาฏิหาริย์ทำให้องคุลิมาลไล่ตามพระองค์ไม่ทัน

จนกระทั่งได้ยินพระพุทธดำรัสอันลือเลื่องว่า “เราหยุดแล้ว” เท่านั้น คือ หยุดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หยุดจากการกระทำบาปอกุศลทั้งปวง องคุลิมาลก็ได้สำนึกผิดและขอบวชในพระพุทธศาสนา และบรรลุอรหันตผลในเวลาต่อมา

โจรลูกชายหายไปกลายเป็นพระลูกชายแทน โยมแม่ของพระองคุลิมาลจึงไม่ต้องกังวลว่าลูกจะถูกใครฆ่าเพราะเป็นโจรปล้นชีวิตผู้อื่นอีกต่อไป เพราะว่าบัดนี้ลูกกลายเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาแล้ว ความรักของแม่ที่ปรารถนาให้ลูกดีมีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่คนดีพึงมีพึงได้ จึงสำเร็จสมดังตั้งใจขอบคุณข้อมูลจาก lifEandSoul

แชร์