พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว มรณภาพแล้วอย่างสงบ

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว มรณภาพแล้วอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ด้วยอาการอาพาธ http://winne.ws/n26383

2.0 พัน ผู้เข้าชม

     เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย มรณภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ด้วยอาการอาพาธ

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว มรณภาพแล้วอย่างสงบ

     เมื่อวันที่ 8 ส.ค.พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย มรณภาพอย่างสงบเมื่อเวลา เวลา 19.45 น.ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเบาหวาน

    พระธรรมราชานุวัตร เป็นสังฆโสภณ เป็นพระผู้นำสงฆ์ในภาคเหนือ เป็นนักปราชญ์ นักประวัติศาตร์ที่ทุกคนยอมรับ เป็นผู้นำชุมชน ส่งเสริมเยาวชนทั้งชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาให้ได้เรียนในระบบฟรี ในโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญที่ตั้งในวัดพระแก้ว การมรณภาพครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียของคณะสงฆ์ไทยอีกครั้งหนึ่ง

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว มรณภาพแล้วอย่างสงบ

ที่มาข่าว : .springnews

แชร์