โลกของเด็กทั้งใบ...อาจพังทลายเพราะความรุนแรงในครอบครัว!!

ความรุนแรงเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ทรมานทางใจให้กับสตรีและเด็ก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี http://winne.ws/n28580

376 ผู้เข้าชม
โลกของเด็กทั้งใบ...อาจพังทลายเพราะความรุนแรงในครอบครัว!!

       โลกของเด็กทั้งใบ...อาจพังทลายเพราะความรุนแรงในครอบครัว


       ความรุนแรงเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ทรมานทางใจให้กับสตรีและเด็ก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี ความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายยังมีรูปแบบการใช้ความรุนแรงอีกหลายรูปแบบ เช่น การด่าทอ ดูถูกเหยียดหยาม ทำให้อับอาย กักขัง หน่วงเหนี่ยว ทอดทิ้ง นอกจากนี้เด็กที่เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ก็จะเกิดผลกระทบทางจิตใจไม่ต่างกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายและทางเพศโดยตรง

       จากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว แนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงต้องเริ่มจากครอบครัวและตัวเรา โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว มีการสื่อสารทางบวก ยอมรับบทบาทของกันและกัน เคารพและให้เกียรติ ให้ความรัก เอาใจใส่ ไม่นอกใจกัน ควบคุมอารมณ์ ให้อภัยซึ่งกันและกัน พูดคุยปรับทัศนคติและหาข้อยุติของปัญหา

       ถ้าเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นให้ความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์แจ้งตำรวจ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ นำไปสู่การสร้างระบบเฝ้าระวังการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องส่วนตัวของใครขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

แชร์