เด็กไทยดื่มนมน้อย เฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน

กรมอนามัย ห่วงเด็กไทยดื่มนมน้อยเฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน เร่งจับมือเครือข่ายรณรงค์กระตุ้นเด็กดื่มนมจืดให้ได้วันละ 2 แก้ว หวังกระตุ้นส่วนสูงเด็กไทยให้ได้ตามเป้าภายในปี 2570 http://winne.ws/n28910

217 ผู้เข้าชม
เด็กไทยดื่มนมน้อย เฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน

กรมอนามัย ห่วงเด็กไทยดื่มนมน้อยเฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน 

       นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันดื่มนมโลก 2565 “วัยเรียนวัยรุ่น ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เติบโต แข็งแรง สูงสมวัย” ว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันรณรงค์กระตุ้นการดื่มนม เนื่องจากปัจจุบันพบเด็กเตี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.7 เป็น 12.9 โดยส่วนสูงเฉลี่ยเด้กอายุ 12 ปี เพศชาย 147.1 ซม. เพศหญิง 148.1 ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 19 ปี เพศชาย 170.9 ซม. เพศหญิง 158.1 ซม. สอดคล้องกับข้อมูลเด็กไทยดื่มนมน้อย เฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน วัยเรียนดื่มทุกวันเพียง ร้อยละ 31.1 วัยรุ่นร้อยละ 14.9

      สำหรับปีนี้ กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น รณรงค์ วัยเรียนวัยรุ่นดื่มนมจืดให้ได้ 2 แก้วทุกวัน ( 400 มิลลิลิตร) ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมนมไว้ที่บ้านให้เด็กไทยดื่มนมจืดแก้วที่ 2 ที่บ้าน ร่วมกับส่งเสริมให้เด็กกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายที่มีการกระแทกของข้อต่อ เช่น กระโดดวันละ 60 นาที รับแสงแดด และนอนให้เพียงพอ เพื่อให้เด็กมีส่วนสูงที่ดีขึ้น บรรลุเป้าหมายเด็กไทยอายุ 12 ปี เด็กชายสูงเฉลี่ย 152 ซม. เด็กหญิงสูงเฉลี่ย 153 ซม. และส่วนสูงเมื่ออายุ 19 ปี ชายสูงเฉลี่ย 175 ซม. ในปี 2570ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์