วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “เข้าวัดทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ครั้งที่ 5

สร้างการมีส่วนร่วมในภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน โดยอาศัยการขับเคลื่อนโดยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการ) ในการสร้างให้สังคม http://winne.ws/n29024

724 ผู้เข้าชม
วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “เข้าวัดทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ครั้งที่ 5

      วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “เข้าวัดทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา”  จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5


     วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ วัดนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายนายอำเภอเขวาสินรินทร์ โดยมี นายมงคล ลำสีสง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร สภาวัฒนธรรมอำเภอเขวาสินรินทร์ และประชาชนร่วมกิจกรรม


     โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ และที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการ “เข้าวัดทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติ 


     เพื่อส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน สร้างการมีส่วนร่วมในภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน โดยอาศัยการขับเคลื่อนโดยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการ) ในการสร้างให้สังคม ประเทศชาติมีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่นคง ด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายในงานประกอบด้วย ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม


     ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสันติโพธิวัตร เจ้าอาวาสวัดนาโพธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และให้ความเมตตาอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “เข้าวัดทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ครั้งที่ 5
วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “เข้าวัดทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ครั้งที่ 5
วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “เข้าวัดทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ครั้งที่ 5
วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “เข้าวัดทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ครั้งที่ 5
แชร์