ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล

โครงการ "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตร กับช้าง ทุกวันเสาร์" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีคนกับช้าง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีสุรินทร์ http://winne.ws/n29025

662 ผู้เข้าชม
ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล

     ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล


     วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  ข้าราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการ/องค์กรภาคีเครือข่าย  นักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนชาวสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย  ทำบุญใส่บาตร กับช้าง ทุกวันเสาร์" 


     เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  วิถีพุทธ  วิถีธรรม  วิถีคนกับช้าง  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีสุรินทร์  โดยมีพระครูปริยัติกิจธำรง  รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดกลางสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ สุปะฏิปันโน เนื้อนาบุญ รับบิณฑบาต จำนวน 19 รูปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้ว่าชวนชาวสุรินทร์ตักบาตรทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
แชร์