จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำบุญตักบาตร ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาจังหวัด http://winne.ws/n29055

1.2 พัน ผู้เข้าชม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำบุญตักบาตร ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาจังหวัด

     จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาจังหวัด


       วันที่ 1 ธันวาคม 2565 วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 29 ปี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมในพิธีสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 


      เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 29 ปี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 พร้อมได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ก่อสร้างบ้านเมืองในอดีตกาล และเพื่อเป็นความสิริมงคลและความอยู่เย็นเป็นสุขของชีวิต และประชาชนทำมาค้าขาย มีความเจริญรุ่งเรือง


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำบุญตักบาตร ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาจังหวัด
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำบุญตักบาตร ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาจังหวัด
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำบุญตักบาตร ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาจังหวัด
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำบุญตักบาตร ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาจังหวัด
แชร์