วัดสูงเม่น จัดงานประเพณีตากธัมม์ และสมโภชวิหาร 186 ปี

วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประเพณี ตากธัมม์ และฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าใจ๋ดี ครบรอบ 186 ปี http://winne.ws/n29061

1.1 พัน ผู้เข้าชม
วัดสูงเม่น จัดงานประเพณีตากธัมม์ และสมโภชวิหาร 186 ปี

     วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประเพณี ตากธัมม์ และฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าใจ๋ดี ครบรอบ 186 ปี

       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จังหวัดแพร่ โดยวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น ร่วมกับคณะศรัทธาวัดสูงเม่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ กำหนดจัดงานประเพณีตากธัมม์ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้าประจำปี 2566 เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก และจัดให้ทำบุญฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าใจ๋ดีในรอบ 186 ปี ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 เพื่อเจริญรอยตาม “ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร” ปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2566 เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก เป็นประเพณีโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักในสังคมไทย หรือแทบไม่ปรากฏในท้องถิ่นอื่นๆ นอกจากภาคเหนือของประเทศไทยและอาจจะมีเพียงหนึ่งเดียว คือที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่เท่านั้น โดยงานประเพณีดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-6 มกราคม 2566 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

วันที่ 4 มกราคม 2566 เช้าทำบุญตักบาตร และแสดงธัมม์อานิสงส์ ตากธัมม์ จำนวน 1 กัณฑ์และพิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลานชุดตากธัมม์ ปฐมฤกษ์ 66 คัมภีร์ จากหอนิพพานมาสู่ลานธรรมเจดีย์หลวงปู่ครูบามหาเถร, เปิดนิทรรศการตากธัมม์ เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ 5 ฐานการเรียนรู้ กว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น พิธีไหว้ครูธัมม์ และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น ชมขบวนแห่ตามธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า และพิธีเปิดงาน

วันที่ 5 มกราคม 2566 ทำบุญตักบาตรแสดงธัมม์ อานิสงส์ตานธัมม์ 1 กัณฑ์ และเจิมคัมภีร์ชุดปฐมตากธัมม์ 66 คัมภีร์, ฟังการเสวนาเรื่อง วิหารล้านนา และหลักธรรม คำสอน ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรม, กิจกรรมเจริญธัมมานุสติ ห่อคัมภีร์ปีกระต่ายจำนวน 666 คัมภีร์ ถวายบูชาสมโภชองค์พระเจ้าใจ๋ดี วิหารวัดสูงเม่น, ชมขบวนแห่หัววัดต่างๆ ฉลองสมโภชวิหารพระใจ๋ดี ในรอบ 186 ปี, พิธีแห่ข้าวใหม่ และไม้หิงไฟพระเจ้า บูชาธัมม์ และชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่ แบบวิถีลานธัมม์ 10 ฐาน (คือข้าวจี่ ข้าวแคบ ข้าวควบ ข้าวแดง ข้าวหลาม ข้าวปัน ข้าวหนมเส้น ข้าวกั้นจี้น ข้าวแต๋น ข้าวนึ่ง) และจุดประทีปล้านนา 2,566 ดวง บูชาพระธัมม์ เพื่อสมโภชวิหารวัดใจ๋ดี เวียนธัมม์ แผ่เมตตาธัมม์ แสงสว่างไปทั่วอนันตจักรวาล

วันที่ 6 มกราคม 2566 พิธีหิงไฟพระเจ้า และเชิญร่วม ตากธัมม์ ถวายเป็นรัตนตรัยบูชา ตามรอยหลวงปู่ครูบามหาเถร พิธีสมโภชน์ทำบุญสมโภชวิหารพระใจ๋ดี วัดสูงเม่น และสืบ ชะตาธัมม์ 5,000 พระวัสสา , พิธีอัญเชิญคัมภีร์ชุดปฐมฤกษ์ที่ตากแล้ว ประดิษฐาน ขึ้นสู่หอพระไตรปิฎกอักขระภาษาล้านนา

นอกจากนี้ยังมีกาดวิถีลานธัมม์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลานธัมม์ ตลอด 3 วัน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานบุญประเพณี ตากธัมม์ ตามข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า แห่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วัดสูงเม่น จัดงานประเพณีตากธัมม์ และสมโภชวิหาร 186 ปี

       สำหรับงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2566 เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลก เป็นประเพณีโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักในสังคมไทย หรือแทบไม่ปรากฏในท้องถิ่นอื่นๆ นอกจากภาคเหนือของประเทศไทยและอาจจะมีเพียงหนึ่งเดียว คือที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่เท่านั้น โดยงานประเพณีดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-6 มกราคม 2566 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่


        วันที่ 4 มกราคม 2566 เช้าทำบุญตักบาตร และแสดงธัมม์อานิสงส์ ตากธัมม์ จำนวน 1 กัณฑ์และพิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลานชุดตากธัมม์ ปฐมฤกษ์ 66 คัมภีร์ จากหอนิพพานมาสู่ลานธรรมเจดีย์หลวงปู่ครูบามหาเถร, เปิดนิทรรศการตากธัมม์ เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ 5 ฐานการเรียนรู้ กว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น พิธีไหว้ครูธัมม์ และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น ชมขบวนแห่ตามธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า และพิธีเปิดงาน

วัดสูงเม่น จัดงานประเพณีตากธัมม์ และสมโภชวิหาร 186 ปี

        วันที่ 5 มกราคม 2566 ทำบุญตักบาตรแสดงธัมม์ อานิสงส์ตานธัมม์ 1 กัณฑ์ และเจิมคัมภีร์ชุดปฐมตากธัมม์ 66 คัมภีร์, ฟังการเสวนาเรื่อง วิหารล้านนา และหลักธรรม คำสอน ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรม, กิจกรรมเจริญธัมมานุสติ ห่อคัมภีร์ปีกระต่ายจำนวน 666 คัมภีร์ ถวายบูชาสมโภชองค์พระเจ้าใจ๋ดี วิหารวัดสูงเม่น, ชมขบวนแห่หัววัดต่างๆ ฉลองสมโภชวิหารพระใจ๋ดี ในรอบ 186 ปี, พิธีแห่ข้าวใหม่ และไม้หิงไฟพระเจ้า บูชาธัมม์ และชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่ แบบวิถีลานธัมม์ 10 ฐาน (คือข้าวจี่ ข้าวแคบ ข้าวควบ ข้าวแดง ข้าวหลาม ข้าวปัน ข้าวหนมเส้น ข้าวกั้นจี้น ข้าวแต๋น ข้าวนึ่ง) และจุดประทีปล้านนา 2,566 ดวง บูชาพระธัมม์ เพื่อสมโภชวิหารวัดใจ๋ดี เวียนธัมม์ แผ่เมตตาธัมม์ แสงสว่างไปทั่วอนันตจักรวาล

วัดสูงเม่น จัดงานประเพณีตากธัมม์ และสมโภชวิหาร 186 ปี
วัดสูงเม่น จัดงานประเพณีตากธัมม์ และสมโภชวิหาร 186 ปี

       วันที่ 6 มกราคม 2566 พิธีหิงไฟพระเจ้า และเชิญร่วม ตากธัมม์ ถวายเป็นรัตนตรัยบูชา ตามรอยหลวงปู่ครูบามหาเถร พิธีสมโภชน์ทำบุญสมโภชวิหารพระใจ๋ดี วัดสูงเม่น และสืบ ชะตาธัมม์ 5,000 พระวัสสา , พิธีอัญเชิญคัมภีร์ชุดปฐมฤกษ์ที่ตากแล้ว ประดิษฐาน ขึ้นสู่หอพระไตรปิฎกอักขระภาษาล้านนา

       นอกจากนี้ยังมีกาดวิถีลานธัมม์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลานธัมม์ ตลอด 3 วัน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานบุญประเพณี ตากธัมม์ ตามข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า แห่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์