อำเภอพยุห์ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอพยุห์ ได้ร่วมขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ“อำเภอศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ด้วย http://winne.ws/n29067

929 ผู้เข้าชม
อำเภอพยุห์ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

       อำเภอพยุห์ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”


       ที่วัดพยุห์มงคลรัตนาราม ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีวสะเกษ พระอธิการสมภพ ตะกะสีโล เจ้าอาวาสวัดพยุห์มงคลรัตนาราม และนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 

       โดยมีนายพันชาย สีคราม ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคม นายวุฒิเดช ทองพูน อดีตสมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษ เขตอำเภอวังหิน นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา นายไพรวัลย์ จิรังดา ผู้ใหญ่บ้านพยุห์ หมู่ที่ 1 ตำบลพยุห์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบลพยุห์ นำพุทธศาสนิกชนชาวบ้านพยุห์ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพยุห์และโรงเรียนพยุห์วิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการอำเภอต้นแบบ อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และในวันนี้อำเภอพยุห์ได้พร้อมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทั้ง 5 ตำบล ประกอบด้วยตำบลพยุห์ ที่วัดพยุห์มงคลรัตนาราม ตำบลพรหมสว้สดิ์ ที่วัดบ้านเปือย ตำบลโนนเพ็ก ที่วัดศรีกรุง ตำบลตำแย ที่วัดบ้านตำแย และตำบลหนองค้า ที่วัดป่าบ้านหนองค้า 

     

อำเภอพยุห์ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

       

  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอพยุห์ ได้ร่วมขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ“อำเภอศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ด้วย

       นางวาสนา กัณหาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ กล่าวว่า อำเภอพยุห์ โดยการนำของพระครูจันทสารพิมล เจ้าคณะอำเภอพยุห์ และนายปวิช รัตวาลย์. นายอำเภอพยุห์ ได้นำพุทธศาสนิกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะครูนักเรียน ในเขตอำเภอพยุห์ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอต้นแบบ อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยทุกวันอังคารทุกตำบลของอำเภอพยุห์จะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกตำบล

อำเภอพยุห์ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ กล่าวต่อไปว่า อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มีลักษณะเด่น คือประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบทุกคน, ชุมชน หรือองค์กรในอำเภอพยุห์มีการบริหารจัดการแบบ "บวร" บ้าน/ วัด/ โรงเรียน (ราชการ) มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ถวายพระคุณเจ้า ให้ อสม.นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป และมอบให้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลดละเลิกอบายมุข ในวันพระ พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สวนครัวรั้วกินได้ กล้วย 1 หน่อ ไผ่ 1 กอ มะละกอ 1 ต้น


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 


อำเภอพยุห์ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”
อำเภอพยุห์ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”
อำเภอพยุห์ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”
แชร์