ชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ณ ลานสาเกตนคร

พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ณ ลานสาเกตนคร http://winne.ws/n29070

6.5 พัน ผู้เข้าชม
ชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ณ ลานสาเกตนคร

       พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ณ ลานสาเกตนคร


       วานนี้ เวลา 06.45 น. พันตำรวจเอกภพกร กวินโยธิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษา

       เพื่อเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

 

ชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ณ ลานสาเกตนคร

       สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักตามค่านิยม 11 ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนทุกคน ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรในช่วงวัดหยุด ซึ่งว่างเว้นจากการทำงาน เพื่อให้มีเวลาในการรักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ

ชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ณ ลานสาเกตนคร
ชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ณ ลานสาเกตนคร

        นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม


       ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการผู้ว่าฯ พาเติมบุญ ตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 


ชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ณ ลานสาเกตนคร
แชร์