คณะผู้แทน สปป.ลาว ถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสนใจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รองประธานสงฆ์แห่ง สปป.ลาว ได้กล่าวว่า แต่ก่อนเคยได้ยินหลวงพ่อพระอาจารย์มหาผ่อง สมาเลิก อดีตประธานสงฆ์ สปป.ลาว ได้กล่าวถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์บ่อย ๆ และได้เพิ่มเติมอีกว่าคณะประธานสงฆ์แห่ง สปป.ลาว สนใจโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล5" http://winne.ws/n6461

941 ผู้เข้าชม
คณะผู้แทน สปป.ลาว ถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสนใจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ คณะผู้แทนจาก สปป.ลาว นำโดย พระอาจารย์มหาเวทย์ เมศนัย รองประธานสงฆ์ สปป.ลาว นายกำหยาด ลาดสะดาวง รองอธิบดีกรมการศาสนา นายไหม คำวง รองหัวหน้าคณะรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ในการนี้ รองประธานสงฆ์ สปป.ลาว ได้นำสาส์นแสดงความเคารพและคำอำนวยพรจากประธานสงฆ์ สปป.ลาว ซึ่งสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ไม่สามารถเดินทางมาในครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ดี คณะ สปป.ลาว รู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาถวายสักการะผู้ปฏิบัติหน้าสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย

ซึ่งรองประธานสงฆ์แห่ง สปป.ลาว ได้กล่าวว่า แต่ก่อนเคยได้ยินหลวงพ่อพระอาจารย์มหาผ่อง สมาเลิก อดีตประธานสงฆ์ สปป.ลาว ได้กล่าวถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช บ่อย ๆ และได้เพิ่มเติมอีกว่าคณะประธานสงฆ์แห่ง สปป.ลาว สนใจโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล5" และจะนำไปเผยแพร่ใน สปป.ลาว พร้อมกันนี้ท่านกำหยาด ลาดสะดาวง รองอธิบดีกรมการศาสนา สปป.ลาว ได้กล่าวว่าสนใจโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของประเทศไทยเป็นพิเศษ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูงานในประเทศไทย

ตามจังหวัดที่ติดกับ สปป.ลาว ต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ขอรับป้ายหมู่รักษาศีล5 ไปเป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปปรับใช้ใน สปป.ลาว อีกด้วย

จุไรรัตน์ มีศิริ รายงาน

แหล่งภาพและข่าว :

https://www.sila5.com/home/news/news/var/74q2d4

คณะผู้แทน สปป.ลาว ถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสนใจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
คณะผู้แทน สปป.ลาว ถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสนใจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
คณะผู้แทน สปป.ลาว ถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสนใจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
แชร์