อัศจรรย์ !! สามเณรมะเขือเปราะ เป็นเบาหวานตั้งแต่ 3 ขวบ หายได้ด้วยมะเขือเปราะ {มีคลิป]

เชิญชวนผู้เป็นเบาหวาน รับประทานมะเขือเปราะ จะทำให้ตับเย็น อัศจรรย์ !! สามเณรมะเขือเปราะ เป็นเบาหวานตั้งแต่ 3 ขวบ หายได้ด้วยมะเขือเปราะ ชาเชียงตา http://winne.ws/v12926

2.3 พัน ผู้เข้าชม

โยมแม่สามเณร

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=fcDCynQguog

แชร์