ทันโลกทันธรรม: ตอน "คิดต่างอย่างไรให้เป็นที่รัก???

ความคิดต่างไม่ใช่ของแปลก ความคิดต่างมีคุณูปการต่อโลก นวัตกรรมใหม่ๆเกิดจากความคิดต่าง สิ่งที่คิดต่างเพียงแค่10-20 เรื่องจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ทำอย่างไรคิดต่างแล้วจะมีความสุข ประเด็นอยู่ตรง ต้องนำหมวดธรรมมาประกอบคือ สัปปุริสธรรม 7 ประการได้แก่ http://winne.ws/v18251

3.1 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณข้อมูลจาก fb.Dhammakaya Benelux วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

แชร์