ทำไมนั่งสมาธิถึงได้บุญมาก ?!?

แค่หลับตาเฉย ๆ จะได้บุญยังไง? เพราะในทุกวินาทีคนเราคิดไปเป็นร้อยเรื่อง เพื่อฝึกกำลังจิตออกกำลังใจของเรา เรามีกำลังของสมาธิแล้วจึงเกิดเป็นสติ สอนใจตัวเองไปเรื่อย ๆ ไม่ยึดติดสิ่งใด ปล่อยวางได้ก็ไม่ก่อกรรม จนกระทั่งคิดแต่สร้างกรรมดี บุญเกิดบุญแน่นอน ... http://winne.ws/v19143

1.5 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : lovembrace

https://www.youtube.com/watch?v=Fwoy-VRK7-k

แชร์