ทาง 7 สาย หลังความตาย !!!

ทาง 7 สาย คือ 1. นรก 2. เปรต, อสูรกาย 3. สัตว์เดรัจฉาน 4. มนุษย์ 5. เทวดา 6. พรหม และ 7. นิพพาน ทั้งนี้ ให้พิจารณา "ด้วยสติ" ว่าเราต้องการทางสายไหน ... http://winne.ws/v19175

4.6 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : อาจารย์ยอด

https://www.youtube.com/watch?v=jYmYDTGJz1A

แชร์