โรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่ เน้นคุณธรรมและการเป็นคนดีของสังคม

เคยได้ยินชื่อโรงเรียนฉือจี้ไหม ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มาตรฐานใหม่ของการศึกษาในประเทศไทยที่เน้นคุณธรรมและการเป็นคนดีของสังคม http://winne.ws/v21677

4.7 พัน ผู้เข้าชม
แชร์