ว้าว!!! 23ภาพต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลก

ว้าว!!! 23ภาพ สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลก http://winne.ws/v2433

1.9 พัน ผู้เข้าชม

1.มือถือเครื่องแรก

2.เฮลิคอร์เตอร์เครื่องแรก 

3.อุบัติเหตุรถยนต์ใช้น้ำมันครั้งแรก 

4.ตู้เย็นต้นแบบครั้งแรก

5.รถยนต์ใช้ก๊าศไฮโดเจนคันแรก 

6.จักรยานคันแรก 

7.โทรทัศน์เครื่องแรก 

8.ตั๋วเงินใบแรก ของจีน

9.จรวดลำแรกของโลก 

10.เครื่องบินลำแรก

11.เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรก  

12.ลูกคิกเก็ตลูกแรก 

 13.วิทยุเครื่องแรก  

14.หุ้นยนต์ตัวแรก 

15.มอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันคันแรก 

16.กล้องใช้ฟิมพ์โกดักเครื่องแรก 

17.โทรศัพท์เครื่องแรก 

18.วีดีโอเกมเครื่องแรก

19.แบตเตอรี่อันแรก 

20.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก 

21.มิสเวอร์ชาวอินเดียคนแรก 

22.ไวรัสตัวแรกที่ถูกเขียนขึ้นมา 

23.โรงหนังโรงแรกฉายการ์ตูน

แชร์