เยอรมันฮาเฮกับครูนุ่ม Ep2

มาเรียนภาษาเยอรมันอย่างง่ายๆ อ่านออกเสียงที่ถูกต้องกันคะ คลิปนี้ครูนุ่มมาแนะนำการออกเสียงพยัญชนะ p, b ในเยอรมันที่ถูกต้องกันค่ะ http://winne.ws/v26405

2.3 พัน ผู้เข้าชม
แชร์