จะดูว่าคนดีหรือไม่ดี..รู้ได้อย่างไร ? ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดี เพราะดูภายนอกเขาก็ดูดี

จะดูว่าคนดีหรือไม่ดี ..รู้ได้อย่างไร ? ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดี เพราะดูภายนอกเขาก็ดูดี http://winne.ws/v5083

1.6 พัน ผู้เข้าชม

ดูอย่างไรคนดีหรือไม่ดี พระพุทธองค์ให้ดู 3 อย่าง คือ กาย คำพูด และใจ ไม่โกหก ไม่พูดยุให้คนทะเลาะกัน ไม่พูดคำหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ รักษาศีลไหม อย่างน้อยศีล 5 ถ้าแต่งตัวดีแต่ชวนทำไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีให้ออกห่าง ๆ ไว้

แชร์