คลิป พระบรมฉายาลักษณ์ 'ในหลวง ร.๙' จากทรงพระเยาว์ สู่ ๘๘ พรรษา ด้วยเทคนิค Morphing

พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน 88 พรรษา โดยใช้เทคนิคภาพมอร์ฟฟิง (Morphing) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี 2552 http://winne.ws/v9634

2.1 พัน ผู้เข้าชม

      

ที่มา   SiamUpdates.com

แชร์