5 อาชีพ!! ต้องระวังไม่ควรทำ เพราะเป็นบาป

พระพุทธเจ้า ตรัสห้าม อาชีพ 5 อย่าง เรียกว่า มิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ผิด หรือไม่ชอบธรรม หมายถึง บุคคลไม่ควรค้าขาย สิ่งเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์และต่อสภาพแวดล้อม ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ ค้าสิ่งมีชีวิต ค้าของมึนเมา ค้ายาพิษ http://winne.ws/n1498

6.3 พัน ผู้เข้าชม
5 อาชีพ!! ต้องระวังไม่ควรทำ เพราะเป็นบาป

พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้ทำ อาชีพ 5 อย่าง เรียกว่า มิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ผิด หรือไม่ชอบธรรม หมายถึง บุคคลไม่ควรค้าขาย สิ่งเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์และต่อสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย

5 อาชีพ!! ต้องระวังไม่ควรทำ เพราะเป็นบาป

  1. 1. สัตถวณิชชา คือการขายอาวุธ อันเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีไว้ประทุษร้าย เชื่อว่าคือสิ่งที่ได้ชื่อว่า อาวุธทุกชนิด เช่นอาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ อาวุธอื่น ๆ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้ หากมีเจตนาเพื่อทำร้ายกัน จะก่อให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกันและกัน เป็นการทำลายสันติภาพและมิตรภาพ

5 อาชีพ!! ต้องระวังไม่ควรทำ เพราะเป็นบาป

  1. 2. สัตตวณิชชา หมายถึงการค้าขายมนุษย์ อันหมายถึงการจ้างวานแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองเพื่อสำเร็จความพอใจที่เนื่องด้วยชีวิตมนุษย์ เช่นการซื้อประเวณี ตลอดถึงการค้าขายเด็ก การค้าทาส ตลอดจนการใช้แรงงานเด็กและสตรีอย่างทารุณเพื่อผลกำไร

5 อาชีพ!! ต้องระวังไม่ควรทำ เพราะเป็นบาป

  1. 3. มังสวณิชชา หมายถึง ค้าขายสัตว์เป็นยังมีชีวิต สำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหารส่งเสริมทารุณกรรมและเป็นการส่งเสริมให้ทำผิดศีลข้อที่ 1

5 อาชีพ!! ต้องระวังไม่ควรทำ เพราะเป็นบาป

  1. 4. มัชชวณิชชา หมายถึง การค้าขายสุราและของมึนเมา โดยการกล่าวครอบคลุมหลักการถึงการไม่ให้ค้าขายสารเสพติดทุกชนิด

5 อาชีพ!! ต้องระวังไม่ควรทำ เพราะเป็นบาป

  1. 5. วิสวณิชชา หมายถึง การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รวมทั้งสารเคมีที่อันตรายต่อชีวิต คน และสัตว์


ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

ภาพจากwww.google.com

แชร์