โดรนส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่กินได้

ออกแบบเพื่อขนส่งอาหารไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน และยากลำบากต่อการเข้าถึง http://winne.ws/n17373

5.3 พัน ผู้เข้าชม

โดรนรุ่นใหม่นี้จะช่วยบรรเทาปัญหาแก่ผู้คนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ

              Pouncer ถูกออกแบบเพื่อขนส่งอาหารไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน และยากลำบากต่อการเข้าถึง ออกแบบโดย Windhorse Aerospace โดยทางบริษัทคาดหวังว่าโดรนรุ่นใหม่นี้จะช่วยบรรเทาปัญหาแก่ผู้คนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ

ที่มา                   :       สำรวจโลก     /     NextStep  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    /      Real Metro

Posted on      :        กรกฎาคม 20,2560

by                       :        admin

โดรนส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่กินได้
โดรนส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่กินได้
โดรนส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่กินได้
แชร์