กรมอุตุฯ เตือน ไทยอากาศแปรปรวน ช่วง 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

กรมอุตุฯ เตือน ไทยอากาศแปรปรวน อุณภูมิลดลง ช่วง 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 http://winne.ws/n25454

1.0 พัน ผู้เข้าชม
กรมอุตุฯ เตือน ไทยอากาศแปรปรวน  ช่วง 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

     กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้ง ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 61 - 2 ม.ค.62   ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วทุกภาคจะมีอุณหภูมิลดลง 3-7 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนตกหนักบางแห่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

..........
     "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 มกราคม 2562)" ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
     บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ส่วนบริเวณเทือกเขาสูงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย         สำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย ส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562         

     อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2562 และจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ลงทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร        

     ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ข่าวและประกาศเตือนภัย ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง         

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.       

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้      

 (ลงชื่อ) นายภูเวียง ประคำมินทร์       

 (นายภูเวียง ประคำมินทร์)         

 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

แชร์