สามเณรสังกิจจะ : สามเณรใจเพชร ผู้สร้างศรัทธาให้โจร 500 คน ได้บวชในพระพุทธศาสนา (12/14)

สามเณรสังกิจจะเป็นที่พึ่งแก่พระภิกษุ 30 รูป ในป่า ให้รอดพ้นความตายจากโจร และยังสร้างศรัทธาให้กับโจร 500 คนนี้ได้บวชในพระพุทธศาสนา http://winne.ws/n25828

1.6 หมื่น ผู้เข้าชม

12 สังกิจจะสามเณร

สามเณรสังกิจจะ : สามเณรใจเพชร ผู้สร้างศรัทธาให้โจร 500 คน ได้บวชในพระพุทธศาสนา (12/14)

สามเณรสังกิจจะ บวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระ ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยวัย 7 ขวบ ในขณะปลงผมบวช

สามเณรสังกิจจะ เป็นที่พึ่งแก่พระภิกษุ30รูป ในป่า ให้รอดพ้นความตายจากโจร และยังสร้างศรัทธาให้กับโจร 500 ได้บวชในพระพุทธศาสนา

เนื่องจากพวกโจร 500 ไม่สามารถใช้ดาบฟันคอสามเณร  ได้เกิดปาฏิหาริย์ดาบงอพับ ทำให้หมู่โจรเกิดความเลื่อมใสขอบวชกับสามเณร ในที่สุดหมู่โจรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เมื่อได้มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.dmc.tv

แชร์