พระนิรันตราย

"พระนิรันตราย" ซึงมีความหมายว่า ปราศจากอันตราย http://winne.ws/n26160

2.2 พัน ผู้เข้าชม
พระนิรันตราย

     พระนิรันตราย  เป็นพระพุทธรูปทองคำนั่งขัดสมาธิเพชร  พุทธศิลปะแบบสมัยทวารวดี ขนาดสูง 4 นิ้ว  หน้าตัก  3  นิ้ว  ถูกค้นพบในสมัยรัชกาลที่ 4  เมื่อปี พ.ศ. 2399  

     ผู้ค้นพบคือกำนันอิน ชาวเมืองปราจีนบุรี และบุตรชาย  โดยพบบริเวณชายป่า  ห่างจากดงศรีมหาโพธิ์ เข้าไปภายในเขตเมืองศรีมโหสถ

     เมื่อพบแล้วกำนันอินจึงนำไปมอบให้พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ์ ปลัดเมืองฉะเชิงเทรา  จากนั้นจึงพากกันไปนำพระพุทธรูปไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปฯ

พระนิรันตราย

     รัชกาลที่4 จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเงินให้เป็นรางวัลที่กำนันและลูกชายแม้เป็นผู้ค้นพบ ก็ไม่ทำลาย หรือนำไปขายต่อเพื่อประโยชน์ส่วนตน  ถือว่าทั้งสองพ่อลูกเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาและพระเจ้าแผ่นดิน

     หลังจากนั้นจึงมีพระบรมราชโองการดำริให้ช่างทำฐานเงินกะไหล่ทองประดิษฐานไว้  และนำพระุทธรูปขึ้นประดิษฐานไว้ ณ หอพระบนพระที่นั่งภาณุมาศจำรูญ รวมับพระพุทธรูปสำคัญอีก 7 พระองค์ในพระอภิเนาว์นิเวศน์

     ในเวลาต่อมา ประมาณพ.ศ. 2403 เกิดเหตุการณ์ขโมยขึ้นมาลักเอาพระกริ่งทองคำองค์น้อยไป แทนที่จะเลือกเอาพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่กว่า และอยู่คู่กัน  

     รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าเป็นการแคล้วคลาดถึง 2 ครั้ง  ถือเป็นที่น่าอัศจรรย์  จึงได้ถวายพระนามพระพุทธรูปทองคำว่า  "พระนิรันตราย"  ซึงมีความหมายว่า ปราศจากอันตราย  

     ต่อมาจึงมีพระบรมราชองการฯ ให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าครอบองค์เดิมไว้   ซึ่งปัจจุบันนี้ พระพุทธรูปนิรันตราย ประดิษฐานอยู่ ณ หอพระสุราลัยพิมาน  ในพระบรมมหาราชวัง.ขอขอบคุณภาพ / ข้อมูล : silpa-mag  ,  เพจ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

แชร์