วิธีการบอกกล่าว & ตักเตือน +++

การที่เราพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ก็อย่าลืมย้อนดูตัวเราเองก่อนด้วย http://winne.ws/n26722

1.4 พัน ผู้เข้าชม

การเป็นกัลยาณมิตรช่วยแก้ไขนิสัยส่วนตัว

วิธีการบอกกล่าว & ตักเตือน +++

มีวิธีบอกกล่าวแนะนำ หรือตักเตือนให้เขายอมรับ ดังต่อไปนี้

1. ดูเวลา และอารมณ์ที่เขารับได้ อย่าพูดขณะเขา หิว / ง่วง / เหนื่อย / อารมณ์ไม่ดี

2. ควรเลือกใช้คำพูดที่ดี ๆ ไพเราะ สุภาพ อ่อนโยนให้เกียรติเขา และระวังน้ำเสียง ไม่ใช้น้ำเสียงแบบข่ม หรือขู่ ไม่ใช้น้ำเสียง ประชด หรือ เหน็บแนม

3. ควรบอก หรือ พูดเตือนกันตัวต่อตัว ไม่พูดเตือนต่อหน้าคนอื่น ๆ เพื่อไม่เป็นการโดนฉีกหน้า หรือโดนประจานหรือทำให้เขารู้สึกไม่พอใจ

4. เรื่องที่เราจะเตือน ต้องเป็นเรื่องที่เรารู้จริง ไม่ใช่เข้าใจผิด หรือคิดระแวงไปเอง (มโนเอง)

5. ปรับใจตัวเองให้สงบ สบายไม่มีอารมณ์โกรธ หรืออารมณ์ร้ายอื่น ๆ ไม่มีอคติ ก่อนไปเตือน

วิธีปรับอารมณ์ให้สบาย

ทำได้หลายวิธี

1.      สวดมนต์

2.      นั่งสมาธิ

3.      ฟังเพลงบรรเลง ที่ทำให้จิตใจสงบ เป็นสุข

การบอกกล่าวตักเตือนเป็นเรื่องที่ sensitive มาก  ส่งผลต่อความรู้สึกอย่างมาก เตือนแล้วเข้าใจก็ดีไป แต่ถ้าตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ อย่างไรก็ตาม ขออนุโมทนา สาธุ กับกัลยาณมิตรผู้กล้าตักเตือนด้วยความหวังดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : na_diary (Cr: พระอนุชาอคฺคจิตฺโต, 19 ต.ค. 2562)

แชร์