ช่วงฝนตก ระวัง!! แมลง สัตว์มีพิษ

หมั่นทำความสะอาดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้าน จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีมุมอับชื้นหรือเป็นแหล่งหลบซ่อนอาศัยของแมลง สัตว์มีพิษ http://winne.ws/n27303

250 ผู้เข้าชม
ช่วงฝนตก ระวัง!! แมลง สัตว์มีพิษ

         หมั่นทำความสะอาดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้าน จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีมุมอับชื้นหรือเป็นแหล่งหลบซ่อนอาศัยของแมลง สัตว์มีพิษ และทิ้งขยะหรือเศษอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้าน

ที่มา https://multimedia.anamai.moph.go.th/

แชร์